Anförande budgetfullmäktige

Mitt huvudanförande i budgetfullmäktige.

Fru ordförande!

För oss liberaler och folkpartister är Öppenhet mot omvärlden en viktig grundsten. Vi ser idag krafter som vill stänga gränser istället för att öppna upp den.

Den ökade globaliseringen som sker i världen idag är i grunden bra. Men det ställer också hel del krav på Sverige och Luleå. Vår ekonomi är förhållandevis liten, dock spelar handel och annat utbyte med vår omvärld en stor roll för Luleås utveckling och välstånd.

Globaliseringen har påverkat Luleå positivt – nu senast Facebooks etablering i Luleå. Vilket är själva sinnebilden av globaliseringen och den nya tid vi lever i. Människor knyts ihop och avstånden krymper. Även Asiens stålbehov påverkar Luleå och Norrbotten, det innebär att när övriga Europa befinner sig i lågkonjunktur är Norrbottensregionen i högkonjunktur, med allt vad det innebär.

I Luleå liksom i hela västvärlden kommer vi stå inför stora rekryteringsbehov den närmsta tiden. Det handlar om allt från undersköterskor, lärare till kompententa chefer. För Luleå är det viktigt att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att vi lyckas få kompetent och duktig personal. Exempel på åtgärder för att öka attraktiviteten som arbetsgivare är att ta bort de ofrivilliga delade turerna, att pedagogisk personal får vidareutbilda sig och att det känns som om att kommunen är en lyssnande arbetsgivare, där medarbetare kan växa och utvecklas. Men det handlar givetvis också om lönerna och från Folkpartiets sida vill vi att det tas fram en strategi hur vi ska kunna inleda en höjning av lärarlönerna under planperioden, detta för att vi i framtiden ska stå kunna rekrytera de allra bästa lärarna till Luleå kommun.

I Folkpartiet liberalernas budgetförslag redovisar vi de ramar vi ger till förvaltningarna samt den politiska färdriktning och de förändringar samt uppdrag vi vill se i de nämnda förvaltningarna under planperioden. Utifrån vårt förslag kommer Bun få en ramökning med 11 miljoner per år och socialnämnden 36 miljoner.

bifall till folkpartiets budgetförslag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s