Tryggare, enklare och bekvämare kollektivtrafik i Luleå kommun

Efter ett års arbete i Kollektivtrafikmyndigheten har inte mycket hänt på kollektivtrafikområdet i Norrbotten. Därför har vi från Folkpartiet tagit ett eget initiativ till att få igång arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i länet genom ett nytt angreppssätt där vi vill att Luleå kommun och LLT ska gå före. Efter att ha träffat representanter från såväl Lokal- som länstrafiken, privata aktörer och resenärer har vi idag lämnat in nedanstående handlingsplan som motion till Luleå kommunfullmäktige.

Thomas Olofsson & Jens Sundström

Tryggare, enklare och bekvämare kollektivtrafik i Luleå kommun

Samordning och effektivitet för samhällssubventionerade resor. Det var ledorden i den nya kollektivtrafiklagen och skälet till att det nu runt om i landet bildats Kollektivtrafik-myndigheter på länsnivå. Syftet är vällovligt och det arbete som nu genomförs kommer säkert leda till att den fragmentiserade floran av samhällsbetalda resor ansas och samordnas på länsnivå och runt om i landet

Men det är inte bara i landet och länet som det finns potential för ökad effektivitet och samordning för att nå det fördubblingsmål för kollektivtrafikresandet som vi tillsammans med vår regering och riksdag enats om. Även inom Luleå kommun har vi stora möjligheter att vara med i det arbetet. Större samordning av våra skolresor med den ordinarie linjetrafiken så att de kan nyttjas av alla är en viktig del. Samarbete kring beställning av sjuk- och färdtjänstresor tillsammans med landstinget och övriga kommuner och ett stärkt och utbyggt nät av busslinjer i kommunen är en annan del av högsta vikt om vi ska nå våra mål. Som länets största kommun med mer än hälften av all kollektivtrafik i länet kan vi konstatera att om inte Luleå når fördubblingsmålet i kollektivtrafiken så kommer inte Norrbotten heller göra det!

Kommunens ambitioner och utbud på kollektivtrafikområdet varierar stort mellan kommunens olika delar. Delvis på grund av befolkningstäthet, avstånd och reseflöden men det finns också en strukturell diskriminering som bara handlar om vilket verksamhetsområde LLT haft och vilken del av kollektivtrafiken som skötts av länstrafiken. Men även taxenivån varierar stort. Vill man resa till Sunderby sjukhus kostar det cirka 1kr/km från Hertsön men mer än dubbelt så mycket från Kallax. Denna skillnad är tveksam ur den kommunala likställighetsprincipen och något som behöver arbetas bort.

Enkelhet och bekvämlighet är minst lika viktiga som taxor när det gäller att få fler att åka kollektivt. Vi vill utveckla busshållplatserna vad gäller information, väderskydd och komfort. I nästa års trafikplanering vill också se en översyn av hur vår huvudhållplats och vårt planerade resecentrum vid järnvägsstationen skulle kunna kompletteras med en ny externnod i området ute mot Skutviken/Notviken efter Bodenvägen där vi har stora trafikflöden av både inkommande och genomgående karaktär som inte har någon naturlig koppling till Luleå centrum. Detta skulle kunna minska onödig trafik genom centrum och minska restiden till andra delar av kommunen.

Nattstopp – trygghet i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken ska vara till för alla. Folkpartiet i Luleå vill därför införa nattstopp i busstrafiken. Det innebär att passagerare sena kvällar och nätter kan stanna bussen varhelst på linjen för att kliva av. På så sätt kommer passageraren närmare hem, promenaden genom mörker blir kortare och fler vågar resa kollektivt. Det är en enkel trygghetsreform som gör skillnad i vardagen.

Utifrån ovanstående yrkar jag följande:

  • Att kollektivtrafikplaneringen sätter större fokus på samordning mellan de olika aktörerna i kommunen och drar upp principer som ger mera likvärdiga förhållanden för resande inom kommunen både vad gäller taxor och linjesträckningar.
  • Att det utarbetas ett gemensamt och likvärdigt taxesystem med ett månadskort som gäller för hela kommunen.
  • Att det tas fram en utvecklingsplan för huvudhållplatsen på Smedjegatan och även för andra större hållplatser när det gäller möjligheten till bättre väderskydd och att till exempelvis använda returvatten från fjärrvärmen till uppvärmning av busskurar. Även möjligheten till att lysa upp busskurarna med ”solljus”- armaturer under den mörka årstiden enligt exempel från Umeå borde beaktas.
  • Att det för ökad trygghet i bussresandet arbetas för att succesivt få in säkerhetsbälten i bussarna med prioritet för linjer som går på 70 och 90 väg genom att alla nya bussar som köps in förses med bilbälte.
  • Att kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna beställningsfunktionen för färdtjänst/sjukresor tillsammans med landstinget och de andra 9 kommunerna som arbetat fram ett gemensamt regelverk och en gemensam beställningscentral.
  • Att LLT utreder möjligheten till nattstopp – för en trygg kollektivtrafik.
  • Att det tillskapas en ny externod för kollektivtrafik efter Bodenvägen.

Luleå 2013-04-09

Thomas Olofsson (FP)

Gruppledare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s