Ja till Norrbotniabanan för Europas skull!

Inför Folkpartiets landsmötet har jag skrivit ett par motioner, exempelvis – Ja till Norrbotniabanan för Europas skull! Jag skickade in den till FP Norrbottens årsmöte där den bifölls och motionen har även fått stöd från bl.a. FP i Västerbotten. Nu hoppas jag att partistyrelsen och landsmötet gör detsamma.

Ja till Norrbotniabanan för Europas skull!

Norrbotniabanan är för svensk och europeisk industri en viktig infrastrukturell satsning. Något som EU förstått men tyvärr är den svenska regeringen mer svårflörtad.

En god järnvägsinfrastruktur är en grundförutsättning för den tunga industrin (Malm-, metall- och skogsindustrin) i Sverige. Dessa industrier har tunga transporter och höga krav på leveranssäkerhet och kontinuitet. Med Norrbotniabanan kan kostnaden för godstransporter minska med 30 procent, något som givetvis innebär ökade vinster och konkurrensfördelar för den svenska industrin. Dessutom kommer leveranssäkerheten att öka betydligt med dubbla spår.

Norrbottniabanan blir en viktig länk för att minska sårbarheten för industrin i den norra landsändan. Urspårningar som skett på stambanan har inneburit mångmiljonkostnader för företag. Transporterna har tvingats till stora omvägar, omfattande förseningar och omdirigerats till sjötransporter.

Råvaruutvinning och förädling är viktigt för tillväxten. Vidareförädling med anknytning till basindustrierna i norr ger stort ekonomiskt utbyte även i andra delar av landet och i övriga Europa.

Nationell och europeisk godsstrategi
Nordens tyngsta godsflöden på tåg fraktas via botniska korridoren. Den binder samman det naturresursrika norra Europa med de mest befolkningstäta marknaderna inom EU. Norrbotniabanan skulle åtgärda en allvarlig flaskhals i botniska korridoren.

Regionförstoring
Bra järnvägsinfrastruktur ger större arbetsmarknadsregioner. Norrlandskusten har ovanligt bra förutsättningar, med städer och orter på rad. Restiderna kan mer än halveras med Norrbotniabanan. Vägtrafiken kan inte konkurrera med järnvägens restider, säkerhet och miljövänlighet.

Klimatet
Troligtvis kommer transporterna på väg och via fartyg att öka i framtiden (Både genom prisökningar och skatteökningar). Då är det viktigt att även norra Europa och norra Sverige kan vara konkurrenskraftigt och att det kan vara möjligt att bo och bedriva företag i vår Norra region.

Det ekologiskt hållbart samhälle förutsätter ökad andel järnvägstrafik. Tågdriften står för endast 3 procent av den totala energianvändningen i Sveriges transportsektor men för hela 24 procent av godstransportarbetet. En annan orsak till vikten av att skapa goda förutsättningar för elintensiv industrin i Sverige är att alternativet, för till exempel pappersfabriker, ofta är länder med elenergi baserad på fossila bränslen.

Samhällsnytta och ekonomi
Norrbotniabanan kostnadsbedöms till 18-20 miljarder kronor, med en positiv nettonuvärdeskvot på 0,45. Det är den högsta lönsamheten bland samtliga aktuella, stora projekt på järnväg i Sverige.

Godstrafiken står för stor del av lönsamheten. Norrbotniabanan ger även effektivare arbetsmarknader, stärkt kompetensförsörjning och bättre tillgång till universitetsutbildning. Befintliga samhällsinvesteringar kan nyttjas bättre och trafiksäkerheten på vägarna ökar.

Järnväg saknas vid kusten trots att 60 procent av befolkningen bor där. Kuststråket i övre Norrland har befolkningstäthet motsvarande huvudstråken i övriga landet och dessutom högre täthet med stora industrier.

Yrkande:
Att Folkpartiet liberalerna ska uttala sitt stöd för Norrbotniabanan.

1 tanke på “Ja till Norrbotniabanan för Europas skull!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s