Folkpartiets budgetförslag för Frihet och trygghet – så utvecklas Luleå i globaliseringens tid!

Här kommer Folkpartiet i Luleås budgetförslag Frihet och trygghet – Så utvecklas Luleå i globaliseringens tid!

Folkpartiet i Luleå satsar på följande:

 • Bort med de delade turerna – för jämstäldhetens skull!
 • Ta fram en åtgärdsplan för att höja statusen på läraryrket. Bl.a. genom höjda lärarlöner, fler karriärtjänser, och att lärare får vara lärare.
 • 2 miljoner för friskvård för äldre – Vi stödjer barn- och ungdomsidrotten för att vi inser att barn och unga mår bra av fysisk aktivitet, och det innebär att kommunen bör göra det enklare att idrotta för fler. Vi borde inse att detsamma gäller de äldre. Därför vill vi tillskjuta 2 miljon som idrottsrörelsen ska kunna söka för att ha riktade aktiviteter för gruppen 70 plus. Vi anser att det skulle vara en god morot för att öka folkhälsan högt upp i åren. Detta projekt ska utvärderas efter tre år.
 • Inrättande av en äldreinspektör och äldreombudsman
 • Ökad valfrihet inom äldreomsorgen
 • Fler karriärtjänster inom kommunen
 • Luleå ska ha de bästa cheferna!
 • Upprustning av skolgårdarna/lekplatserna
 • Erbjuda fritids och förskolepersonal gratis utekläder.
 • Otrygghet är frihetens största fiende. Mänskligt lidande och intolerans föds ur utanförskap, arbetslöshet och en vardag utan gemenskap och sammanhang. Det är bekämpandet av dessa faktorer som kampen mot otryggheten tar sin början. För Folkpartiet vill att Luleå kommun ska arbeta förebyggande och med ett områdesbaserat trygghetsarbete.
 • Satsa på en ny fältassistentorganisation och ”växhus” i fler områden i kommunen.
 • Ge ungdomar möjlighet att kunna utöva sina fritidssysselsättningar – och att det finns mötesplatser för de grupper som inte bara sysslar med idrott och kultur.
 • Vi vill införa utmaningsrätt.
 • Möjliggöra alternativa driftsformer inom den kommunala verksamheten.
 • Bättre dialog med företagare när kommunen fattar strategiska beslut.
 • Ta fram en näringslivspolicy som på fem års sikt ska placera Luleå kommun bland topp tio i näringslivsrankingar.
 • Vidare krävs mark att bygga på och god infrastruktur, som skapar förutsättningar för nya och växande företag och företagsområden.
 • Inför ett busskort och en gemensam busstaxa i hela kommunen, oavsett om du åker med länstrafiken eller LLT.
 • Köp in säkerhetsbälten i varje ny LLT buss.
 • Gratis bad för alla grundskoleelever.

Finansiering

Den största satsningen gör Folkpartiet på Socialförvaltningen där vi under planperioden satsar 79 miljoner* mer än beredningens förslag. Här löser vi en gång för alla frågan med de delade turerna. Vi tror att detta kommer kosta pengar och därför tillför vi extra medel. Men vår satsning handlar också om riktade satsningar på förebyggande arbete mot barn och unga, samt satsningar på att stärka kvalitén och vafriheten inom Äldreomsorgen.

Under planperioden har Folkpartiet i sitt budgetförslag satsat 44 miljoner* mer än beredningens förslag för att stärka Luleås utbildningsväsende. För att Luleå ska vara en god skolkommun i framtiden måste vi ha duktiga och inspirerande lärare – därför vill vi ta fram en strategi för att höja statusen för lärarna. Det handlar om höjda lärarlöner, bättre karriärmöjligheter för lärare. Men vi vill också sats på bättre utemiljöer för våra barn och unga i skolan – det behövs en stor satsning på skolgårdar och angränsande lekplatser.

Hur ska detta finansieras? Till skillnad från idag behövs det för framtiden en kommunledning som vågar utmana gamla strukturer och inte låter heliga kor stå i vägen för nya och fungerande lösningar. Det är vår skyldighet som politiker att handskas ansvarsfullt med varje skattekrona och ständigt fråga oss själva – vad gör bäst nytta för våra kommuninvånare?

För att förändra detta krävs en nystart, och ett kraftigt omtag för att vända kommunens utveckling. Men framförallt krävs det nya idéer om hur vi ska utveckla vårt Luleå. Vi föreslår i denna budget en möjlig väg, att slå samman Fritidsförvaltningen med Tekniska förvaltningen. Detta skulle ge viktiga synergier där man skulle kunna samordna personal, kunskap, fordon och maskiner. Vi är även övertygade om att detta skulle stärka kvalitén för de som använder kommunens sporthallar, besöker våra parker och badar i badhusen. Säkert kan man gå längre och hitta andra väga för fusioner mellan förvaltningar och nämnder. Vi vet att genom att ifrågasätta invanda strukturer kan vi använda vår gemensamma börs smartare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s