Nationellt ansvar för den svenska skolan!

Folkpartiet leder sedan 2006 en total omläggning av svensk skola. Vi har bland annat drivit igenom en ny läroplan med nya kursplaner och med tydliga och tidiga mål, fler och tidigare nationella prov, skriftliga omdömen, betyg från årskurs 6 och ny betygsskala med fler steg. Elevers rätt till särskilt stöd har stärkts och den speciallärarutbildning Socialdemokraterna avskaffade har återinförts. Eleverna får fler matematiklektioner. Det här är långsiktiga, viktiga reformer som kommer att förbättra resultaten i svensk skola. Men vi vill mer. Vi menar att det är dags för kommunerna att lämna tillbaka ansvaret för skolan till regering och riksdag.

Sedan kommunerna fick ta över ansvaret för skolan på 1990-talet har skolresultaten i Sverige som helhet försämrats drastiskt, lärarnas löner har sjunkit i förhållande till andra yrken och likvärdigheten mellan kommunerna har minskat. I dag kan det skilja över 50 000 kronor per elev mellan de kommuner som satsar mest på sin grundskola och de som satsar minst – 50 000 kronor varje år blir nästan en halv miljon under grundskolans nio år. Andelen behöriga lärare varierar också. Den bristande likvärdigheten syns också i skolans resultat. Eleverna får olika förutsättningar beroende på var de bor.

Det är tyvärr tydligt att alltför många kommuner inte tar sitt ansvar för skolan på allvar. Och även där viljan finns, kan det vara svårt för en liten kommun att ha tillräckliga resurser eller tillräcklig kompetens för att skapa en bra skola.

Många av de reformer Folkpartiet drivit igenom har syftat till att öka det statliga inflytandet i skolan, och kompensera på en del av de områden där en del kommuner brustit i ansvar. Skollagen har skärpts och en skolinspektion har inrättats för att stärka den statliga styrningen i skolan. Kravet på lärarlegitimation har införts, eftersom många kommuner satt i system att anställa obehöriga lärare, lärare med otillräcklig utbildning. Regeringen har satsat flera miljarder kronor på fortbildning av lärare – något som egentligen är ett ansvar för deras arbetsgivare kommunerna, men som nästan hade upphört. Och sedan i fjol bidrar regeringen till rejäla löneökningar för särskilt duktiga lärare, eftersom lärarnas löner har släpat efter sedan de blivit ett kommunalt ansvar.

Folkpartiet arbetar hårt både i regering och riksdag och här i Luleå för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan. Men ska vi lyfta skolresultaten i hela Sverige behöver staten ta tillbaka huvudansvaret, så att det blir likvärdiga villkor över hela landet och lärarna får bättre villkor.

Barns framtid ska inte avgöras av ett postkodlotteri. Ingen ska få sämre start i livet för att de råkar bo i en kommun som inte vill eller kan prioritera utbildning.

Jens Sundström, riksdagskandidat (FP), Norrbotten
Thomas Olofsson, gruppledare (FP), Luleå

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s