Motion om etikombud

Jag och Ylva Mjärdell (FP) föreslår i denna motion att Luleå Kommuns ser över möjligheten att införa etiska ombud inom vård- och omsorg.

TomasOlofssonVerksamhetens värdegrundsarbete stärks, utvecklas och underlättas. Etiska ombud ute i verksamheten bidrar till att höja kvalitén samt levandegör värdegrundsarbetet i praktiken. Personalen inom socialförvaltningen får råd och stöd vad gäller etiska dilemman och frågeställningar i det dagliga arbetet. Vilket inte är att underskatta då samvetsstress är en hälsorisk hos personal som gör sitt yttersta för att hjälpa andra människor men ofta upplever att de inte räcker till. Genom att införa etiska ombud stärks patientsäkerheten.

Norrbottens läns landsting skriver:

”Syftet med etiska ombud i verksamheten är att på ett systematiskt sätt medverka till att identifiera, analysera och lyfta fram etiska frågeställningar och etiska problem på arbetsplatsen”

Lämplighet och intresse för etiska frågor vad gäller dem som utbildas för uppdraget är avgörande och det kan vara en undersköterska likväl som en sjuksköterska, eller annan personal verksam inom vård- och omsorg. Dessutom bör chefer inom socialförvaltningen kompetensutvecklas och utbildas inom etikområdet, eftersom ett utav etikombudets uppgifter är att stötta chefen i det etiska arbetet. Samverkan och samarbete underlättas och fördjupas då kunskapen om etik ombudens funktion är känd, vilket är av yttersta vikt.

Det etiska ombudet ute på de olika arbetsplatserna möjliggör att det etiska arbetet blir en naturlig del i det dagliga arbetet. Medverkar i upplägg, planering av etikarbetet med Luleå kommuns värdegrund som bas samt till att tid finns för eftertanke i det dagliga arbetet.

Det är inte svårt att förutse hur positivt detta skulle kunna bli för Luleå kommuns socialförvaltning och så även för vår kommun i stort. Etiska ombud skulle kunna utbildas och finnas ute inom många olika verksamhetsområden i kommunen.

Hemsjukvården finns numera under kommunernas paraply och det innebär att vi måste bli bättre. Vi måste utveckla mycket för att svara upp mot de krav vi har, inte minst vad gäller patientsäkerheten. Vi måste veta och påminna oss om att personalsäkerhet och patientsäkerhet går hand i hand. Och med det sagt innebär det att vi även måste värna och vara rädd om vår personal, den personal som hjälper och vårdar andra i vår kommun.

Etiska ombud ute i kommunens verksamheter innebär utvecklingspotential i vårt samarbete med landstinget då vi kan hjälpa varandra att växa och utvecklas till glädje och nytta för våra medborgare. För det är Luleborna värda!

Vi yrkar att:
Kommunfullmäktige ser över möjligheten till att inrätta etiska ombud inom vård- och omsorgen.

Thomas Olofsson    (FP)                         Ylva Mjärdell (FP)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s