Rättvriden konkurrens i Luleå kommun!

Har ställt en interpellation till Yvonne Stålnacke om rättvriden konkurrens i Luleå kommun

Rättvriden konkurrens i Luleå kommun!

Folkpartiet har under senhösten och vintern besökt företag runt om i Sverige. Bilden som utmålas är att många utmaningar kvarstår att möta. Sverige behöver en bättre kompetensförsörjning så att fler företag kan rekrytera rätt och Sverige behöver en bättre lönebildning samt ett bättre skatteuttag så att fler företag har råd att anställa.

Flera företag upplever stora problem med osund konkurrens från offentlig och ibland kommunal verksamhet. Det kan vi i Luleå kommun redan idag ta ett konkret steg för att avhjälpa.

Av 1000 verkställande direktörer inom Almegas medlemsföretag uppgav för några få år sedan över 400 att de hade problem med snedvridande konkurrens från offentlig sektor. Företagarna pekade 2013 på att vart femte småföretag upplever konkurrens från det offentliga, och att och åtta av tio företag med offentliga konkurrenter upplevde deras närvaro på marknaden som problematisk.

Konkurrensverket genomförde 2012 en motsvarande mätning över hur företag verksamma inom branscher som är särskilt utsatta för kommunal konkurrens uppfattar sin situation. Inom sådana branscher upplever ca 40 procent av företagen att det föreligger konkurrens från kommunala bolag eller förvaltningar. Knappt nio av tio av de bolag som upplever sådan konkurrens upplever vidare att de kommunägda bolagen har en fördelaktig konkurrenssituation. Bland annat uppger uppemot 70 procent att de kommunala bolagen kan ta ut väsentligt eller något lägre priser än privat drivna företag.

Folkpartiet vill ha en sund konkurrens och därför vore det önskvärt att vårt kommunala regelverk ses över.

Mot bakgrund av ovan vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  1. Hur ställer du dig till att i årsredovisningen särredovisa och särskilt markera den verksamhet kommunen bedriver på en konkurrensutsatt marknad?
  1. Är du beredd att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2015 genomföra en kartläggning av all näringsverksamhet inom kommunens ramar med avseende på tillämplig konkurrenslagstiftning?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s