Om kommunens försäljning till Rikshem!

Därför avstod jag från att rösta, det tycker jag om Rikshemsaffären, och det har FP drivit i kommunfullmäktige

Angående kommunstyrelsemöte den 17 augusti

Frågan om Rikshems köp av lägenheter och fastigheter av Lulebo och Luleå kommun är en av de största affärerna i Luleå kommuns historia, därför är det viktigt att man ska kunna förankra dessa frågor i sitt parti och bland medborgarna .

När Folkpartiet hade sitt gruppmöte (månadsmöte) där vi diskuterar igenom våra frågor inför kommunstyrelsen fanns det inget som tydde på att frågan om Lulebo/Rikshem skulle upp på dagordningen till kommunstyrelsemötet den 17 augusti.

Sedan utan att meddelande oss dyker frågan ändå upp på dagordningen. Det skylls på teknik och att det inte är inarbetade strukturer, men jag finner mig inte i detta, frågan är så viktig så därför avstår jag från att delta i kommunstyrelsens beslutet §3 Bolagsbildning och försäljning av samhällsfastigheter.

För mig och Folkpartiet är öppenhet och dialog viktigare än att ta snabba beslut! Och en av de viktigaste affärerna i kommunens historia vill jag givetvis diskutera i partiet. 

Nu är ju inte frågan helt avgjord utan den kommer att komma upp till kommunfullmäktige den 31 augusti, och då ska vi ha förankrat och diskuterat detta i partiet. Den 22 augusti ska vi diskutera det i fullmäktigegruppen och eventuellt kallar vi till ett extra Månadsmöte veckan därpå.

Personliga reflektioner

Personligen är jag positiv till att det kommer fler aktörer till Luleå, jag tycker det är bra att man säljer delar av Lulebos bestånd (Men det ska givetvis ske på ett sätt så det gynnar bolaget), jag tror att denna uppgörelse i det stora hela kan vara bra för Luleå (Även om jag har synpunkter på hur affären har skötts). Men ingen får tro att detta är den enda lösningen på Luleås bostadsproblematik. Vi måste få in ännu fler aktörer som vill bygga redan etablerade i kommunen och nya. Vi måste se till så att det också finns planer osv. Detta är ett första steg men vi måste fortsätta jobba för att fler väljer att investera och bygga i Luleå.

Folkpartiets hållning kring ägardirektiven

När de nya ägardirektiven till Lulebo antogs i juni yrkade Folkpartiet på följande:

  • ” Lulebo ska vara en dominerad ägare och förvaltare av bostäder för allmännyttan i Luleå. Lulebos andel ska inte understiga 45 procent av hyresbeståndet. Bolaget har rätt att utan kommunfullmäktiges godkännande bygga, köpa och försälja fastigheter. Försäljningar och avyttring ska ske på marknadsmässiga och ekonomiskt fördelaktiga villkor för Lulebo AB. Lulebo ska så långt det är möjligt finnas representerade i alla stadsdelar och i Råneå.
  • Lulebo skall utöver att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet även prioritera/planera att bygga och förvalta bostäder till grupper med särskilda behov som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden såsom t.ex., funktionshindrade, studenter, äldre, ungdomar, m.fl.
  • Samt att de gamla målen om att Lulebo ska bygga 1000 nya bostäder fram till och med 2019 ska gälla.

/Thomas

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s