Höjd bensinskatt är ett dråpslag!

Publicerad i Piteå Tidningen 6 oktober; 

Hela Sverige ska leva. Det är avgörande för Sverige att det finns bra villkor för företagande och människor i hela landet. I stora delar av Sverige är bilen en nödvändighet för att vardagen ska fungera. Därför är Regeringens höjning av bensinskatten ett dråpslag rakt mot Sverige utanför storstäderna.

Höjningen motsvarar runt 60 öre i ökad skatt per liter bensin och diesel. Dessutom föreslår man att bensinskatten ska höjas varje år framöver. Det betyder att bensinskatten kommer att öka ännu mer i framtiden. Enligt siffror från Statistiska Centralbyrån får vart tredje hushåll i Sverige en höjd bensinskatt med över 5500 kronor under de kommande tre åren. I Norrbotten får mer än vart tredje hushåll en skatteökning med över 8000 kr under de kommande åren och i Övertorneå är det nästan vartannat hushåll. Förslaget drabbar framförallt de som har långa avstånd och slår tungt mot hushåll med lägre inkomster.

Den rödgröna regeringen som nu styr Sverige bryter vallöften på löpande band. Trots att Socialdemokraterna lovade att inte röra bensinskatten innan valet, verkar bandet mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet starkare än Socialdemokraternas band till väljarna.

På många håll i Sverige är inte kollektivtrafiken ett alternativ, även om Miljöpartiet verkar leva i den villfarelsen. Höjd bensinskatt i kombination med höjda marknadspriser på olja kommer vara ett stenhårt slag mot den svenska landsbygden. Någon grön skatteväxling, där man höjer en del miljöskatter och kompenserar det med sänkta skatter på jobb och företagande, sker inte. Regeringen gör en röd skatteväxling. Man höjer de skatter man kan.

Vi behöver underlätta företagande i hela Sverige genom bra skattevillkor. Vi behöver förbättra vägnätet och järnvägen så att hela Sverige kan leva. Att höja bensinskatten är ett dråpslag rakt mot de som är beroende av bilen för att vardagen ska fungera.

Mats Persson, skattepolitisk talesperson (FP)
Thomas Olofsson, ordförande länsförbundet i Norrbotten (FP)