En valkrets för Luleå

Jag har idag tillsammans med Annette Asplund (KD) och Carola Lidén (C) lämnat in en motion om att Luleå kommun ska införa en valkrets istället för två. Detta vill vi för att stärka demokratin och Luleåbornas enskilda röst stärks.

Motion angående kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018

Efter ändringar i vallagen är nu grundregeln att en kommun består av EN valkrets. Det tidigare kravet om att en kommun, med minst 24 000 röstberättigade var tvingad att delas in i valkretsar är borttaget fr.o.m. allmänna valen 2018.

Nya vallagen skriver i 4 kap, § 11-12

”11 § Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets, om inte något annat följer av 12 §.

12 § Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. En kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det.”

Valen till kommunfullmäktige har genom denna förändring gjorts proportionella med utjämningsmandat, på samma sätt som i riksdags och landstingsvalen. Representationen blir proportionsenligt utifrån hela valresultatet varvid valkretsarna i sak har spelat ut sin roll. Detta innebär att Luleå kommun nu har rätt att kunna bestå av en enda valkrets. Det som kvarstår är regeln enligt kommunallagen, 5 kap, 1§ om hur stort ett fullmäktige minst måste vara.

Valkretsindelningens negativa demokratiska konsekvenser har tidigare varit flera. En direkt konsekvens har varit att alla röster i valet till kommunfullmäktige inte har varit lika mycket värda beroende på var i kommunen man bor, då fördelningen enbart sett till aktuell valkrets, istället för till kommunen som en helhet. Ett parti kunde mista eller vinna ett flertal mandat på bara några rösters marginal. Det huvudsakliga syftet med valkretsar var i den stora kommunreformen 1970 att lokala intressen inte skulle förbises i kommunfullmäktige i samband med de stora kommunsammanslagningarna runt i Sverige. Att lokala intressen som exempelvis fanns i den tidigare mindre kommunen, som nu slagits samman i en större, inte skulle gå förlorat. Det har nu gått 35 år sedan detta. Idag förekommer det ytterst sällan så lokala partier och lokala intressen att valkretsarna har någon betydelse. Utifrån detta, samt att i princip inget parti i de senaste valen till kommunfullmäktige har använt sig av valkretslistor, kan valkretsindelningen ses som utspelad. Slutsatsen gällande valkretsindelningen är därför att det i nuläget inte finns några skäl att behålla den.  Luleå kommun bör därför använda grundregeln i nya vallagen om att kommunen utgör endast EN valkrets.

Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna föreslår kommunfullmäktige besluta

att Luleå kommun från och med kommunfullmäktigevalet 2018 skall bestå av en valkrets.

 

Luleå den 14 juni 2016

Anette Asplund, Kristdemokraterna.
Carola Lidén, Centerpartiet
Thomas Olofsson, Liberalerna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s