Tidigare betyg och statlig skola

Jan Björklund och Thomas Olofsson, skriver i Kuriren om vikten av tidigare betyg och en statlig skola. 

Kunskapsresultaten i den svenska skolan stiger, visar den internationella Pisa-undersökningen. Det är ett glädjande trendbrott efter decennier av sjunkande resultat. Det är viktigt både för Sverige som nation och för våra elevers framtid.

För oss liberaler börjar allt med skolan. Det är här våra barn rustas för framtiden och det är i skolan som klassresor tar fart. Pisa-resultaten ska inte tolkas som att vi nu kan luta oss tillbaka – tvärtom. Det visar att skolresultat går att förändra med rätt reformer.

Alliansregeringen genomförde den största reformagendan för svensk skola sedan folkskolans införande på 1800-talet. Vårt syfte var att vända de sjunkande resultaten genom att fokusera på kunskapsreformer och på lärarna. Vi införde ny läroplan, nytt betygssystem, betyg från årskurs 6, nationella prov i årskurs 3, ny lärarutbildning och lärarlyft. De elever som nu skrev Pisa-provet var de första eleverna som gick igenom Alliansens skola. Det har varit kontroversiellt, men vi är övertygade om att ökat fokus på kunskap bidrar till att elever presterar bättre.

Nya reformer krävs för att kunskapstrenden ska fortsätta uppåt. Att skolan är kommunal är ett problem, 290 kommuner prioriterar olika. För att öka likvärdigheten och få en bättre styrning måste skolan förstatligas – skolan är ett nationellt intresse. Betyg behöver ges tidigare för att fånga upp de elever som har det svårt och för att ge mer utmaningar till dem som behöver det. Liberalerna vill också ha en tioårig skola, det är få länder i världen där vi börjar skolan så sent som i Sverige. Svenska elever kommer ofta försent, i Sverige har vi problem med skolk och många lärare och elever störs på lektionerna. Att återfå disciplin och arbetsro kommer vara en av de centrala frågorna för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten.

I svensk skola behöver vi frångå detta med att eleverna genom självstudier ska inhämta kunskap istället för att lärarna lär ut, det har drabbat de svagaste eleverna och de som inte kommer från studievana hem. Det behövs mer av katederundervisning där läraren står i fokus för undervisningen. Vi ser med oro på att regeringen både vill avskaffa nationella prov och ge elever majoritet i skolstyrelser, så att de kan rösta ner sina lärare. Detta är inte vad svensk skola behöver. Istället ska lärarna stärkas i sin yrkesroll, genom fler karriärtjänster, rätt till vidareutbildning och en förbättrad lärarutbildning.

En annan utmaning som är känd sedan länge är att elevens bakgrund spelar roll för skolresultaten. Det är oroväckande. Vi vet att Sverige tagit emot många flyktinginvandrare och särskilda åtgärder behöver sättas in för att de ska kunna förbättra sina resultat. Det handlar om att prioritera svenska, att förlänga skolplikten, halvera sommarlovet och se till att det blir fler förstelärare i utanförskapsområden.

Liberalerna har höga ambitioner för den svenska skolan, inom ett decennium ska Sverige ligga i tio i topp i Pisa. Det kräver fortsatta liberala kunskapsreformer.

Jan Björklund,
partiledare (L)

Thomas Olofsson,
ordförande, Liberalerna Norrbotten (L)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s