Reformer för äldreomsorgen, tillväxten och ett tryggt Luleå!

– Många som bor i Luleå upplever att vi bor i en bra kommun och under de senaste femton åren har kommunen förvandlats från en tydlig industristad till en kommun som breddats med fler restauranger, hotell, utbildningar, IT företag, SM guld i basket och hockey, och PRIDE festivaler.

– Men trots det finns stora utmaningar för vår kommun. Luleås befolkningstillväxt ”lyfter inte” och sedan drygt tio år tillbaka har befolkningstillväxten i procent varit högre i riket än i Luleå, och detta trots att kommunen gjort stora investeringar i arenor, kulturhus, skolor och infrastruktur. Det byggs fortfarande för lite och vi har ett fortsatt problem att unga och de som vill flytta till Luleå har svårt att få bostäder. Luleås äldre känner sig inte trygga och de är inte nöjd med äldreomsorgen och hemtjänsten. Ska vi fortsätta att vara en skolkommun krävs en tydlig strategi för hur vi ska kunna rekrytera framtida duktiga lärare. Luleå kommun ska bjuda in och främja företagande, genom gott näringslivsklimat växer vi ytterligare, säger Thomas Olofsson gruppledare för Liberalerna Luleå.

Vi Liberaler föreslår bl.a.

  • Valfrihet inom äldreomsorgen, utgå ifrån individens krav och inte kollektivets. Kvalitén i omsorgen är det viktigaste och vanvård får inte förekomma i vår kommun. Luleås äldre ska känna sig trygga.

  • Tillsätta en utredning som ser över hur kommunen ska organisera sin äldreomsorg och utreda möjligheten till en äldrenämnd med kommunövergripande äldreomsorgsfrågor. Vi vill införa en äldreombudsman, dit de äldre och anhöriga ska kunna vända sig.

  • Skolan kommer under de närmsta åren få en ordentlig tillväxtökning, vilket kan leda till växtverk. Vi har en nationell lärarbrist som vi lokalt måste arbeta för att lösa. För framtiden måste vi i samråd med alla intressenter arbeta fram bra och nya lösningar på kommunens utmaningar såsom, resursanvändning, lärarbristen, skolsegregation

  • Lulebo är kommunens bostadsföretag och är en viktig aktör på bostadsmarknaden. I första hand ska Lulebo bygga bostäder så att alla människor har råd att bo där.

  • Vi vill att Luleå kommun ska ha ett mål där det byggs minst 700 nya bostäder varje år under planperioden, vi får aldrig tappa fokuset kring bostadsfrågan.

  • Företagande och ett starkt näringsliv är en annan viktig del för Luleå som en motor i Norrbotten och vår region. Goda villkor för företag och företagare skapar tillväxt och fler jobb. Växande företag innebär att det skapas välfärd. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningarna för vårt näringsliv. Snabb ärendehantering, flexibilitet, dialog, mark för etableringar och företagsvänliga attityder är viktiga.

  • Det ska finnas fler alternativ i välfärdssektorn det är viktigt för att öka konkurrensen och öka kvalitén i exempelvis skola och äldreomsorg. Vi vill också möjliggöra att kommunala skolor och äldreomsorg får göra egna upphandlingar av städning, matlagning etc.

  • När kommunen gör affärer ska det ske genom öppenhet och möjlighet för flera företag att vara med och buda. Offentlig upphandling ska ske på ett sätt som ger skattebetalarna låga kostnader, hög kvalité, säkerställa likabehandling och stimulerar konkurrens där lokala aktörer kan vara med.

  • Liberalerna vill därför att Luleå kommun anställer kommunala trygghetsvakter. Det har flera kommuner, bland annat Landskrona, redan gjort som en tillfällig åtgärd och resultatet har varit gott. Trygghetsvakter är ordningsvakter som på kommunens uppdrag arbetar för att skapa lugn och trygghet på de platser där människor rör sig. Trygghetsvakternas uppgift är att vara synliga i de stadsdelar och på de tider då otryggheten är som störst.

  • Att se över och minska reklam, marknadsföringen och kommunikationsenheten inom Luleå kommun.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s