Liberalerna vill öppna en ny akutmottagning i Luleå!

– ”Sommarsituationen i vården”, detta förhatliga begrepp har vi tvingats lära oss att leva med i Norrbotten. Akuten på Sunderbyn sjukhus är kanske mest förknippad med begreppet och ansvariga är den politiska ledningen för Regionen, säger Jens Sundström (L), oppositionsråd landstinget.

– När Sunderbyns sjukhus byggdes var det inte planerat med så stora vårdflöden från länet. Vi hade mer verksamhet ute på våra länsdelssjukhus och en någon bättre fungerande primärvård. Det vi ser nu är en undanträngningseffekt där Luleborna håller på att tappa sitt närsjukhus och en viktig del av sin närsjukvård på grund av den ökade volymen patienter som behöver länssjukvård, fortsätter Jens Sundström (L).

– Luleåborna har rätt till en god tillgänglighet och kvalité i sjukvården. Personalen som arbetar på akuten har rätt till en dräglig arbetssituation. Vi ska inte behöva sitta timme in och timme ut på akuten bara för att det är enda stället som släpper in oss. Vi behöver kraftsamla kring en ny dygnetruntöppen akutmottagning i Luleå, säger Thomas Olofsson, gruppledare för Liberalerna Luleå.

– Vi tror att våra förslag skulle kunna leda till en väsentlig kvalitets och tillgänglighetsförbättring för patienterna i Luleå och en nödvändig avlastning för framförallt akutmottagningen på Sunderbyn sjukhus, avslutar Olofsson och Sundström.

DEBATTARTIKEL PUBLICERAD I NK 170818: 

”Sommarsituationen i vården”, begreppet som vi tvingats lära oss att leva med i Norrbotten och som tyvärr numera inte har så mycket att göra med någon specifik årstid utan sprider sig över året och mellan verksamhetsgrenar. Ett ställe som tydligare än andra lever med dessa problem är akuten på Sunderby sjukhus. Det är inte hållbart varken för patienter eller personal att fortsätta som idag, vi måste se en förändring!

Från Liberalernas sida har vi med rätta haft ett stort fokus på sjukvården ute i länet som brottas med sina problem, långa avstånd till sjukhusen, stora rekryteringsproblem, och en systematisk avveckling som bara har centraliseringar och stordrift som lösningar på vårdens problem. En stor del av länets sjukvård konsumeras och produceras vid kusten och i Luleå så det finns skäl att både titta på kvalitet, effektivitet och i grunden hur vi organiserar vården här.

När Sunderbyns sjukhus byggdes var det inte planerat med så stora vårdflöden från länet. Vi hade mer verksamhet ute på våra länsdelssjukhus och en något bättre fungerande primärvård. Det vi ser nu är en undanträngningseffekt där Luleborna håller på att tappa sitt närsjukhus och en viktig del av sin närsjukvård på grund av ökade volymen patienter som behöver länssjukvård.

Närsjukvården i Luleå ska baseras och utgå från primärvården och våra hälsocentraler. Idag blir akutmottagningen på Sunderbyn ett dåligt substitut för många patienter som borde fått hjälp av sin hälsocentral. Från den politiska ledningen vill man gärna glömma bort att de flesta patienter som är listade på en hälsocentral som drivs av regionen saknar allmänläkare. Några drivs helt utan fast anställda läkare. Läkartider på såväl dagtid som kvällstid är en bristvara.

Luleåborna har rätt till en god tillgänglighet och kvalité i första linjens sjukvård, personalen som arbetar på akuten har rätt till en dräglig arbetssituation. Vi ska inte behöva sitta timme in och timme ut på akuten bara för att det är enda stället som släpper in oss, därför behöver vi kraftsamla kring en ny dygnetruntöppen akutmottagning i Luleå.

I våra glesbygdskommuner har vi länge arbetet med både observations(vård) platser, avtal med kommunerna och avtal med räddningstjänsten kring vård på framförallt olycksplatser i väntan på ambulans. Regionen och dess politiskaledning ska inte få smita undan sitt ansvar. Det är primärvården som brister. I en tid då vi har svårt att klara en likvärdig vård behöver vi även kraftsamla i tätorter som Luleå, därför måste regionen och Luleå sätta sig ned för att titta på möjligheterna till en närakutlösning med observations/mellanvårdsplatser i centrala Luleå.

Detta skulle bli en väsentlig kvalitets och tillgänglighetsförbättring för patienterna i Luleå och en nödvändig avlastning för framförallt akutmottagningen på Sunderby sjukhus.

Jens Sundström (L)
Oppositionslandstingsråd Regionen

Thomas Olofsson (L)

Gruppledare Luleå

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s