Översyn av kommunens organisation

Detta är mitt manus och några lösa tankar jag hade intför fullmäktigemötet – och frågan som rör kommunens organisation.

Detta är ett stort ärende som berör, förvaltningar, anställda, och politiken.

Jag kommer inledningsvis att prata om demokratin och öppenhet.

På kort tid har jag runt om i landet stött på dessa grön-svart-vita fanor via manifestationer som nazisterna haft.

Den ekonomiska makten håller på att förflytta sig från demokratiska stater till en enpartistat i Kina. Vi ser också hur fler av våra medborgare kan tycka att det är ju ganska bra om det är ett parti som styr den ”goda diktatorn” är en käck idé.

Var femte svensk mellan 18 och 29 kan tänka sig att sälja sin röst. Var fjärde inte tycker att det är så viktigt att få leva i en demokrati och nästan var tredje tycker det vore bra om Sverige styrdes av en diktator. Resultatet från Göteborgs universitet visar på en helt ny trend.
Demokratin och vårt synsätt som har tjänat Sverige väl håller på att förminskas.

Vad kommer först hönan eller ägget, det är så med våra förtorendevalda och medlemstappen i partierna. Vi ser hur allt färre har engagerat sig i partipolitiken och att även uppdrag som bärs av en person minskar. Avståndet mellan de folkvalda och politiken har ökat enormt, vi har minskat antalet kommuner, nämnder osv.

Jag har varit stolt och tyckt att den modell som Luleå kommun har haft varit god. Den har stått för öppenhet och transparens mot framförallt de mindre partierna.

Men jag tycker att detta förslag och hela utredningen andas en likritning, att de demokratiska inslagen saknats och att det mest har handlat om att effektivisera. Förslaget handlar inte om att utveckla demokratin och få fler delaktiga därför vårt viktigaste uppdrag är att stå upp och utveckla demokratin.

Att frångå en princip där ett parti som av egen kraft (utan karteller) tar ett mandat inte garanteras en ersättarplats tycker jag är fel och olyckligt.

Nu är det inte bara maten som ska lagas i Piteå utan man har till stor del kopierat deras modell av styrning, eftersom jag även har en inblick i den tycker jag det är olyckligt, dessutom ska en Piteson styra upp bolagen. Vi frångår en modell där många gillat Lulemodellen till att mer gå mot en modell där den store gynnas!

Med denna trend där konsulter ska minska antalet förtroendevalda, och jobba för att vi ska likna ett företag är en farlig väg för den demokratiska utvecklingen. Den kommer dessutom göra att allt färre vill engagera sig politiskt!

  • 338 Översyn av nämndsstruktur

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra förändringar från och med 2019-01-01 enligt kommundirektörens och kommunledningsförvaltningens Förslag;

  1. a)  fritidsnämnden och kulturnämnden läggs samman till en kultur- och fritidsnämnd

b)  miljö̈- och byggnadsnämnden blir en renodlad myndighetsnämnd

c)  räddnings- och beredskapsutskottet avvecklas

d)  räddningstjänsten kvarstår som förvaltning i avvaktan på de utredningar som pågar inom området

e)  barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämndensstadsbyggnadsnämnden ska bestå̊ av 15 ledamöter och 15 ersättare

f)  miljö̈- och byggnadsnämnden ska bestå̊ av 11 ledamöter och 11 ersättare

g)  revisionen ska bestå̊ av representanter för de partier som tagit mandat i kommunstyrelsen (ordinarie och ersättare). Idag skulle det motsvaras av 7 stycken förtroendevalda revisorer.

h)  en evenemangsstrategi upprättas och kommundirektören får i uppdrag att samordna arbetet med evenemang.

i)  förslaget om att miljö̈- och byggnadsförvaltningen införlivas i stadsbyggnads- förvaltningen avslås.

j)  den del av parkverksamheten som arbetar med evenemang flyttar frånstadsbyggnadsförvaltningen till den nya kultur- och fritidsförvaltningen

k)  Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på reglementen för berörda nämnder.

 

2• i första hand återremiss, andra hand avslag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s