Luleå bör införa en äldreombudsman

– Kvalité, inflytande och möjlighet att påverka är det viktigaste för att utveckla äldreomsorgen i Luleå. De äldre i Luleå upplever att de inte blir lyssnad på, de känner att de inte har möjlighet att påverka. Detta ser vi inte minst på de undersökningar som kartlägger kvalitén inom omsorgen. Liberalerna har under en lång tid drivit att vi ska inrätta en äldreombudsman och vi ser att uppgifterna är större nu än på mycket länge, säger Thomas Olofsson gruppledare för Liberalerna.

Vi vill att Äldreombudsmannen ska fungera som en neutral stödperson vid kontakter med äldreomsorgen, ta emot synpunkter och klagomål som gäller äldreomsorgen.

Äldreombudsmannens ska vara en neutral stödperson som innebär att enskilda har möjlighet att prata och reflektera över upplevelser från äldreomsorgen. Ombudsmannen ska kunna vara ett stöd i de frågor som går vidare och i de fall de leder det till klagomål. Äldreombudsmannen ska också kunna ta initiativ till möte mellan utföraren, den enskilde och anhöriga.

Det är viktigt att lyssna på de synpunkter och klagomål som brukaren/anhörige har för såväl utförare, förvaltningen och nämnden. Det är viktigt för Luleå kommun att synpunkter och klagomål är en viktig del i ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att förbättra äldreomsorgen, avslutar Thomas Olofsson (L).

Med anledning av detta har vi lämnat in en motion om att införa en äldreombudsman i Luleå.