25 år sedan Sverige sa JA till EU!


Det var en kall novembersöndag. Jag och min kompis Daniel Bergman tog en gemensam tur till våra respektive vallokaler där vi skulle stå och dela ut valsedlar. Jag skulle stå vid matsalen på min gamla låg-mellanstadieskola Strömnässkolan och Daniel gick och ställde sig vid Stömnäskyrkan. Detta var söndagen den 13 november 1994, idag för 25 år sedan. 

Detta var slutet på ett roligt kampanjår med två intensiva valrörelser dels till de allmänna valen i september 1994 och så EU folkomröstningen i november. Detta var verkligen ett supervalår. Däremellan hade dock Sverige drabbats av en av sina största katastrofer någonsin med Estonia. 

Som ung liberal var det verkligen viktigt att Sverige skulle säga ja till EU. Det skulle gynna våra företagare, det skulle innebära en öppenhet och att man skulle få röra sig fritt inom EU och kunna jobba och plugga i EU, men framförallt var det viktigt för miljön, utsläpp är globala och det är bara tillsammans som vi kan lösa problemen. 

Efter att vi varit ute och delat ut valsedlar var det så dags att gå hem, att göra sig i ordning för valvaka. LUF i Piteå skulle vara tillsammans med Folkpartisterna på Pigalle. Då liksom nu var väntan olidlig, men här kändes det ännu värre än vad jag någonsin innan eller efter har känt. Det kändes definitivt, skulle Sverige rösta nej, skulle det för lång tid bli så. Och vid ett Ja skulle Sverige kunna vara med att forma ett bättre Europa. 

Jag kommer inte ihåg vad vi åt, jag kommer bara ihåg hur sjukt nervös jag var och att jag mådde illa och hur jag vankade fram och tillbaka och slet säkert i mitt hår. Men när SVT:s valundersökning presenterades och när den sa att Sverige hade sagt Ja till EU! Vilken lättnad det var. Vilken Euforisk glädje det var. Den kvällen, den känslan ville man aldrig skulle ta slut. 

Det var den roligaste valvakan jag varit med om, det är faktiskt den enda som jag också har varit tillsammans med morfar och mormor, vilket såhär jag efterhand gör den ännu mer speciell.

Jag har varit med i politiken sedan 1992 och för mig var året 1994 det roligaste, träffade en rad nya vänner, bestämde mig att flytta till Luleå, men kampanjade hårt i Piteå där vi var en stor LUF klubb som fick fantastisk hjälp av de äldre Folkpartisterna, ingenting var omöjligt!

Tiden går minnena består! Än idag får jag rysningar när jag tänker på den glädje det var när Sverige sa Ja till EU!

Grattis Thomas och Ylva


Igår valdes Thomas Söderström till min efterträdare som gruppledare för Liberalerna i Luleå, ett bra val. Thomas är en engagerad Liberal som brinner för dansen. 

T2 brinner också för att göra Ett bättre Luleå, genom att bl.a. satsa på skolan, få fler unga att vara delaktiga i den politiska processen, göra Luleå till en attraktivare plats för våra studenter. 

Thomas är en sann idealist som kan jobba dygnet runt för det han tror på. Dessutom är han en person man kan lita på och Som står för sitt ord, det är en god egenskap för en politiker. 

Kul att Ylva Mjärdell blev vald till vice gruppledare, hon är engagerad för att förbättra äldreomsorgen och göra Luleå kommun till en attraktiv arbetsgivare. Hon är en person med hjärtat på rätt ställe, det behövs fler politiker som Ylva!

Luleå ska vara en trygg kommun!

Nu har det hänt igen och det är så otroligt onödigt med skadegörelse och förstörelse.

På kort tid har Björkskataskolan och Strandens förskola blivit eldhärjade och det kommer skapa problem för många i Luleå. Barn och utbildningsförvaltningen kommer göra allt de kan för att lösa problematiken och andra förvaltningar gör allt för att lösa lokalförsörjningen.

Det är ingen hemlighet att vissa tider på året har högre risker än andra. Polisen har såklart koll på det mesta men deras resurser är ibland begränsade. Tar vi även in tidigare händelser från t.ex. förra årets brand på biblioteket i Porsön och adderar händelser runt om i Luleå så anser vi att kommunen måste ta en än större roll. Det behövs t.ex. bevakningskameror uppsatta i kommunen där vi vet att de skulle göra nytta.

Ett annat förslag som vi tror kan skapa lugn är att Luleå kommun anställer s.k. kommunala trygghetsvakter. En liberal idé men som även anammats i Socialdemokratiskt styrda kommuner såsom t.ex. Uppsala. En trygghetsvakt kan bl.a. hjälpa till med den trygghetsskapande synligheten, mao. hjälpa polisen när de behöver stöd, dock ska de aldrig ersätta Polisen.

Liberalerna vill att statsbudgeten ska innehålla pengar för just trygghetsvakter till kommuner i väntan på fler poliser i yttre tjänst. Det skulle innebära 15 trygghetsvakter till Luleå vilket skulle vara ett viktigt tillskott. Vi vill också att kameraövervakningen kommer igång på allvar, det finns beslut på detta och det är dags att lösa det.

Vi har såklart motionerat om att kommunen ska införa trygghetsvakter men detta röstades ner av ett enigt fullmäktige förutom oss från Liberalerna och Kristdemokraterna.

Att behöva införa trygghetsvakter är inget vi tycker är roligt, snarare tvärtom. Att säga “vad var det vi sa” är också lika dumt och onödigt, och hjälper inte debatten.

För Liberalerna har trygghetsfrågorna varit en av de viktiga frågor som Liberalerna lyft fram under den gångna mandatperioden. Vi ser att det finns behov av att inrätta trygghetsvakter i områden där det blir mer brottslighet och vi tycker det är rätt att man satsar på mer kameraövervakning. Samhället förändras och vi måste se till så att vi alltid värnar medborgarnas trygghet.

Vi har med andra ord färdiga förslag som kan implementeras för att öka den upplevda tryggheten, hjälpa polisen de tider då hjälp behövs och minska risken för händelser när riskerna är högre.

Det är synd att Socialdemokraterna allt reflexmässigt svarar “vi är en så trygg kommun”.
På partiets Facebooksida har man den senaste månaden skrivit att det behövs ”Ballonger istället för batonger” och hoppat på oss Liberaler för att vi tycker att trygghetsvakter är en dellösning i att öka tryggheten i Luleå.

Vi är övertygade om att man både kan satsa på det förebyggande arbetet (främst satsningar för våra barn och ungdomar) och åtgärder för att öka den upplevda tryggheten och vi tycker det är rimligt att hjälpa polisen till dess att deras situation är löst.

Thomas Olofsson (L), Gruppledare Liberalerna Luleå
Thomas Söderström (L), Ordförande Liberalerna Luleå

Luleå bör införa en äldreombudsman

– Kvalité, inflytande och möjlighet att påverka är det viktigaste för att utveckla äldreomsorgen i Luleå. De äldre i Luleå upplever att de inte blir lyssnad på, de känner att de inte har möjlighet att påverka. Detta ser vi inte minst på de undersökningar som kartlägger kvalitén inom omsorgen. Liberalerna har under en lång tid drivit att vi ska inrätta en äldreombudsman och vi ser att uppgifterna är större nu än på mycket länge, säger Thomas Olofsson gruppledare för Liberalerna.

Vi vill att Äldreombudsmannen ska fungera som en neutral stödperson vid kontakter med äldreomsorgen, ta emot synpunkter och klagomål som gäller äldreomsorgen.

Äldreombudsmannens ska vara en neutral stödperson som innebär att enskilda har möjlighet att prata och reflektera över upplevelser från äldreomsorgen. Ombudsmannen ska kunna vara ett stöd i de frågor som går vidare och i de fall de leder det till klagomål. Äldreombudsmannen ska också kunna ta initiativ till möte mellan utföraren, den enskilde och anhöriga.

Det är viktigt att lyssna på de synpunkter och klagomål som brukaren/anhörige har för såväl utförare, förvaltningen och nämnden. Det är viktigt för Luleå kommun att synpunkter och klagomål är en viktig del i ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att förbättra äldreomsorgen, avslutar Thomas Olofsson (L).

Med anledning av detta har vi lämnat in en motion om att införa en äldreombudsman i Luleå.