Luleå ska vara en trygg kommun!

Nu har det hänt igen och det är så otroligt onödigt med skadegörelse och förstörelse.

På kort tid har Björkskataskolan och Strandens förskola blivit eldhärjade och det kommer skapa problem för många i Luleå. Barn och utbildningsförvaltningen kommer göra allt de kan för att lösa problematiken och andra förvaltningar gör allt för att lösa lokalförsörjningen.

Det är ingen hemlighet att vissa tider på året har högre risker än andra. Polisen har såklart koll på det mesta men deras resurser är ibland begränsade. Tar vi även in tidigare händelser från t.ex. förra årets brand på biblioteket i Porsön och adderar händelser runt om i Luleå så anser vi att kommunen måste ta en än större roll. Det behövs t.ex. bevakningskameror uppsatta i kommunen där vi vet att de skulle göra nytta.

Ett annat förslag som vi tror kan skapa lugn är att Luleå kommun anställer s.k. kommunala trygghetsvakter. En liberal idé men som även anammats i Socialdemokratiskt styrda kommuner såsom t.ex. Uppsala. En trygghetsvakt kan bl.a. hjälpa till med den trygghetsskapande synligheten, mao. hjälpa polisen när de behöver stöd, dock ska de aldrig ersätta Polisen.

Liberalerna vill att statsbudgeten ska innehålla pengar för just trygghetsvakter till kommuner i väntan på fler poliser i yttre tjänst. Det skulle innebära 15 trygghetsvakter till Luleå vilket skulle vara ett viktigt tillskott. Vi vill också att kameraövervakningen kommer igång på allvar, det finns beslut på detta och det är dags att lösa det.

Vi har såklart motionerat om att kommunen ska införa trygghetsvakter men detta röstades ner av ett enigt fullmäktige förutom oss från Liberalerna och Kristdemokraterna.

Att behöva införa trygghetsvakter är inget vi tycker är roligt, snarare tvärtom. Att säga “vad var det vi sa” är också lika dumt och onödigt, och hjälper inte debatten.

För Liberalerna har trygghetsfrågorna varit en av de viktiga frågor som Liberalerna lyft fram under den gångna mandatperioden. Vi ser att det finns behov av att inrätta trygghetsvakter i områden där det blir mer brottslighet och vi tycker det är rätt att man satsar på mer kameraövervakning. Samhället förändras och vi måste se till så att vi alltid värnar medborgarnas trygghet.

Vi har med andra ord färdiga förslag som kan implementeras för att öka den upplevda tryggheten, hjälpa polisen de tider då hjälp behövs och minska risken för händelser när riskerna är högre.

Det är synd att Socialdemokraterna allt reflexmässigt svarar “vi är en så trygg kommun”.
På partiets Facebooksida har man den senaste månaden skrivit att det behövs ”Ballonger istället för batonger” och hoppat på oss Liberaler för att vi tycker att trygghetsvakter är en dellösning i att öka tryggheten i Luleå.

Vi är övertygade om att man både kan satsa på det förebyggande arbetet (främst satsningar för våra barn och ungdomar) och åtgärder för att öka den upplevda tryggheten och vi tycker det är rimligt att hjälpa polisen till dess att deras situation är löst.

Thomas Olofsson (L), Gruppledare Liberalerna Luleå
Thomas Söderström (L), Ordförande Liberalerna Luleå

Luleå bör införa en äldreombudsman

– Kvalité, inflytande och möjlighet att påverka är det viktigaste för att utveckla äldreomsorgen i Luleå. De äldre i Luleå upplever att de inte blir lyssnad på, de känner att de inte har möjlighet att påverka. Detta ser vi inte minst på de undersökningar som kartlägger kvalitén inom omsorgen. Liberalerna har under en lång tid drivit att vi ska inrätta en äldreombudsman och vi ser att uppgifterna är större nu än på mycket länge, säger Thomas Olofsson gruppledare för Liberalerna.

Vi vill att Äldreombudsmannen ska fungera som en neutral stödperson vid kontakter med äldreomsorgen, ta emot synpunkter och klagomål som gäller äldreomsorgen.

Äldreombudsmannens ska vara en neutral stödperson som innebär att enskilda har möjlighet att prata och reflektera över upplevelser från äldreomsorgen. Ombudsmannen ska kunna vara ett stöd i de frågor som går vidare och i de fall de leder det till klagomål. Äldreombudsmannen ska också kunna ta initiativ till möte mellan utföraren, den enskilde och anhöriga.

Det är viktigt att lyssna på de synpunkter och klagomål som brukaren/anhörige har för såväl utförare, förvaltningen och nämnden. Det är viktigt för Luleå kommun att synpunkter och klagomål är en viktig del i ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att förbättra äldreomsorgen, avslutar Thomas Olofsson (L).

Med anledning av detta har vi lämnat in en motion om att införa en äldreombudsman i Luleå.