Bra företagsklimat för alla!

Jag vill att Luleå fortsätter vara offensiva när det gäller byggandet, Liberalernas målsättning under kommande mandatperiod är att det ska byggas 700 nya bostäder/år, lägenheter, villor och olika typer av boenden för årsrika.

Jag vill också att Luleå ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Det handlar om att vi måste se till så att hela kommunkoncernen tänker serviceinriktat och stöttande gentemot hela näringslivet. Idag finns det företag som inte får etablera sig i Luleå, det är omsorgsföretag, de som vill starta äldreboenden får kalla handen av den politiska ledningen. Luleå måste ha en högre tillväxttakt det är dags att den 9 september byta ut den politiska ledning och få en ledning som välkomnar alla typer av företag!

Valfrihet stärker omsorgen!

Visst är det konstigt att Emma, 85, inte får möjligheten att välja äldreboende i Luleå. Man kan bara välja mellan ett kommunalt och ett kommunalt äldreboende. Luleå kommun har sedan många år valt en väg där valfrihet inte ska få finnas, man har lagt en stor stoppskylt för företagen som vill etablera omsorgsföretag inom bl.a. äldreomsorgen, tyvärr har inte denna väg varit särskilt framgångsrik.

Äldreomsorgen i Luleå rankas enligt SKL rätt lågt, vi har höga kostnader och många är missnöjda, både bland personal och brukare. Vi tror att detta beror på att det inte finns konkurrens – som anställd kan du bara välja mellan regionen eller kommunen och som brukare kan du bara välja mellan kommunen och kommunen. I skolan finns denna konkurrens och där rankas Luleå i topp i samma typ av mätning.

Luleå kommun står verkligen inför en utmaning att vända detta skepp. Liberalerna vill erbjuda en omsorg med valfrihet och som utgår ifrån individens krav och inte kollektivets. Kvalitén i omsorgen är givetvis det viktigaste och vanvård ska inte förekomma i vår kommun. Luleås äldre ska känna trygghet. Den 9 september kan vi byta väg!

Mötesmåndag

Idag samlas kommunstyrelsens arbetsutskott och senare under dagen kommunstyrelsen. Det är första mötet för ”höstterminen” och det sista kommunstyrelsemötet inför valet.

Jag har suttit i kommunstyrelsen och arbetutskottet i sexton år. Det är fantastiskt kul, och jag vill gärna fortsätta med att bidra till att jobba för ett bättre Luleå, men då helst med Liberalerna i majoritetsställning. Utmaningar inför nästa mandatperiod är att satsa på ett bättre företagsklimat i kommunen och möjliggöra för att det byggs mer, klarar vi inte av det kommer vi få svårt att satsa på skola och äldreomsorgen.

139 lärarassistenter till Luleå kommun!

Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut. Därför har lärarna Sveriges viktigaste yrke. Men i dag får inte lärarna de förutsättningar som krävs för att lyckas fullt ut i sitt arbete.

Många lärare upplever att annat än undervisningen stjäl deras tid, t ex att vara matvakt, städa efter lektioner, pappersarbete och föräldrakontakter. Utbildade lärare måsta istället avlastas för att få tid att kunna förbereda och ägna sig åt sin huvudsyssla: att undervisa.

Liberalerna föreslår därför en satsning på 18 000 nya lärarassistenter i Sveriges skolor. Satsningen innebär 139 lärarassistenter i Luleå kommun.

Lärarassistenterna ska kunna ta över olika administrativa arbetsuppgifter från lärarna och fungera som stöd både i klassrum och på skolgården. Arbetsuppgifter kan till exempel vara att vara rastvakt, hålla koll på elever som får kvarsittning eller visas ut ur klassrummet, frånvaroregistrering och uppföljning, eller administration kring nationella prov och andra prov.

Med fler lärarassistenter avlastar vi lärarna och lindrar lärarbristen, ökar attraktiviteten i läraryrket och höjer resultaten i skolan när lärarna får mer tid för undervisning.

Låt lärare vara lärare. Då kommer fler barn att lyckas i skolan. Det är därför Liberalerna sätter skolan först.

 

Thomas Olofsson (L)
Gruppledare Luleå

Aldrig nöjd med frisyren!

Att vara politiker innebär att man måste räkna med att bli fotograferad och man måste gilla att synas. Jag har en frisyr och ett hår som är svår att kontrollera därför är det ofta min frisyr som gör att jag inte gillar bilderna av mig.

Men politik handlar inte om yta, politik handlar om innehåll och det är därför jag brinner för Liberalerna. I en tid när extremismen vinner terräng är det viktigare än någonsin att engagera sig för ett öppet samhälle där vi har fri press, där vi har religionsfrihet, där de politiska partierna kan jobba fritt och där vi tillåter ett gott företagsklimat.