Folkomröstning om Södra hamnplan!

Liberalernas Thomas Olofsson vill se en Folkomröstning eller en större medborgarenkät där kommunen frågar vad Luleåborna vill med Södra hamnplanen. För att raska på processen frågar Olofsson vad kommunstyrelsens ordförande tycker i frågan.

Snabbinterpellation till kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström (S)

Under många år har det diskuterats och funnits ett flertal förslag om vad som ska göras kring Södra hamnplan. Det har funnits förslag på hotell, bodar som ska byggas upp, och nu senaste ett förslag på Teknikens hus. Luleborna har synpunkter på innehåll och utformning om Södra hamnplanen.

Kommunen står nu inför ett vägval där man en gång för alla måste sätta ned foten. Det är dags att en gång för alla besluta vad vi ska göra med Södra hamnplan.

Vi i Liberalerna tycker man borde hålla en folkomröstning eller medborgarenkät där kommunen arbetar fram tre alternativt fyra förslag och där medborgarna får rösta fram ett vinnande förslag.

Alternativen skulle förslagsvis kunna vara:

  • Alternativ ett att det är som det är idag.
  • Alternativ två, Teknikens hus förslag som presenterades för en tid sedan.
  • Alternativ tre, att man säljer en del av Södra hamnplansområdet och gör en kommersiell yta med ex. hotell, restaurang, några affärer etc.

Vi i Liberalerna vill skapa ett attraktivt Luleå där vi lyssnar på Luleborna och därför frågar jag kommunstyrelsens ordförande om han är beredd att ta ett initiativ om en folkomröstning eller medborgarenkät där vi frågar Luleborna vad de vill med Södra hamnplan.

Luleå 2018-03-27

Thomas Olofsson (L)

Möjliggör för fler aktörer inom äldreomsorgen

Allianspartiernas gruppledare Samuel Ek (KD), Carola Lidén (C), Anders Josefsson (M) och Thomas Olofsson (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de vill möjliggöra för fler aktörer inom äldreomsorgen.

Motion

Redan idag finns det äldre i vår kommun som vill få en plats på ett äldreboende men som nekas på grund av platsbrist. Prognoserna säger att behovet av platser kommer att växa över en överskådlig framtid.

I Luleå Kommuns nöjdhetsenkät bland innevånarna får inte äldreboenden några toppbetyg generellt. Man är inte nöjd med vad kommunen levererar.

Ett sätt att ta tag i dessa problem är att få in fler aktörer i vår äldreomsorg. På så sätt får vi fler som bygger och erbjuder äldreboendeplatser samtidigt som vi får en konkurrens som vi vet ger positiva effekter i kvalitet även på vår egen verksamhet.

Just nu planeras vår nya stadsdel Kronandalen. En stadsdel som kommer att inbegripa många olika varianter av boende. Ett ska vara äldreboende. Fastigheten skall byggas och ägas av Hemsö som sen skall hyra ut den till kommunen som ska bedriva äldreboende där.

Vi menar att här har kommunen just nu ett gyllene läge att låta en ny privat aktör komma in på marknaden för äldreboende. Erbjud en privat aktör att tillsammans med Hemsö planera detta till ett attraktivt äldreboende i vår kommun.

Vi fyra partier menar att Luleå kommuns egen verksamhet, och då även våra äldre medborgare, tjänar på att låta fler vara med och bedriva äldreomsorg än bara kommunen själv. Därför vill vi föreslå att:

  • Att Socialförvaltninen ges i uppdrag att låta en extern utförare få möjlighet att bedriva äldreomsorg i nya stadsdelen Kronandalen. Utföraren skall godkänna kommunen krav och riktlinjer för god äldreomsorg.

 

Vi minns Ylva – som föddes för 70 år sedan!

Snöstormen vräkte ner denna Långfredag 1948, Marianne och Yngve var påväg mot BB i brödbilden som Yngve lånat av Granbergs bageri (bilen på bilden) för att föda en flicka som fick namnet Ylva Strutz, detta är idag sjuttio år sedan och hade Ylva levt idag hade hon varit på något varmt semesterparadis med sol och bad och tagit igen sig och laddat batterierna inför ytterligare en valrörelse. Förmodligen hade hon lagt ut bilden på brödbilen och berättat denna historia på Facebook.

Det har gått nästan ett och ett halvt år sedan Ylva avled och vi är många som saknar henne. Men hon lever vidare genom alla minnen, sin blogg (som fortfarande är öppen), Facebooksida och framförallt det hon uträttade som politiker.

I helgen var det säkert hundratals Luleåbor som var och gick på den isbana som Ylva motionerade om. Motionen var skriven av Folkpartiet Liberalerna (nuvarande Liberalerna), så här har står det i Ylvas blogg:

”Få se om 10-årsjubileet ska kunna passera utan att tidningarna nämner vem som är dess ”moder”. Nämligen Folkpartiet genom Ylva Strutz som motionerade till kommunfullmäktige om detta. Idén kom från våran Birgit Georgson.”

Det har på senare tid uppmärksammats vem det var som tog initiativet. För Ylva var det inte viktigt att just hon uppmärksammades utan viktigast var att Folkpartiet fick synas. Sina egna gärningar och att stå i fokus var inte särskilt viktigt. Många var det som ville ge henne Karl Staaf medaljer av olika valörer, till mig sa hon alltid ”Får jag den så lämnar jag partiet”.

IMG_6131

Något år efter att Isbanan kommit igång skulle hon ta med sig sin mamma på isbanan, då upptäckte hon att det var svårt att ta sig ned. Ylva interpellerade om att Isbanan skulle vara framkomlig för alla och det gjordes möjligt. För Ylva var det viktigt att Luleå skulle vara en tillgänglig och en öppen stad för alla. Hon föreslog att Luleå skulle bli en bättre stad för homosexuella (På den tiden var Luleå sämst i landet). Hon jobbade för att hjälpa flyktingar och invandrare, interpellerade flitigt om att omsorgen och hemtjänsten skulle utvecklas, hon jobbade för att synliggöra de med olika funktionshinder i debatten och att Luleå skulle bli en bättre kommun även för dessa grupper.

IMG_61852

Detta är ett axplock vad Ylva gjorde som politiker, men viktigast för mig och många andra var Ylva en fantastisk samtalspartner och saknaden fortfarande stor!

Ylva var en person och en politiker som hade hjärtat på rätt ställe. Jag känner att i dessa tider behöver vi fler som henne!

Du fattas oss!

Thomas Olofsson (L)

Vårt förtroende är kraftigt rubbat

Vi som står undertecknare av detta öppna brev representerar olika partier i Luleå kommunfullmäktige. För oss är det oerhört viktigt att kunna känna tillit för kommunens högsta tjänsteman. Vi är beroende av att en kommundirektör har politisk integritet. Innehavaren av kommunens högsta tjänstemannaämbete måste kunna hålla rågången mellan politiker- och tjänstemannarollen.

Kommundirektör Mikael Lekfalk går nu ut i media och hyllar ledningen: ”S driver kommunens utveckling och gör bra saker”.

Samtidigt sågar han oppositionen: ”Man kan snarare undra varför de inte erbjuder en alternativ politik? I brist på detta kanske dessa utspel görs, jag vet inte. Valår helt enkelt”.

Ett sådant uttalande är inte bara nonchalant och osynliggörande gentemot de alternativa förslag vi övriga politiker från höger till vänster lägger i form av exempelvis motioner, alternativa yrkanden eller budgetreservationer.

Han frångår i och med detta sin roll som tjänsteman och kliver in i politiken. Vad Mikael Lekfalk säger och hur han agerar har dessutom betydelse långt utanför kommunledningsförvaltningen. Som högsta tjänsteman visar han också med sitt exempel var gränsen går för andra förvaltningschefer och tjänstemän inom kommunens organisation, vilket beteende som är möjligt och acceptabelt.

Vi anser att det är av yttersta vikt att kommunens tjänstemän i sin tjänsteutövning står vid sidan av partipolitiken. De ska stå till tjänst för alla medborgare och för politiker från alla partier.

Mikael Lekfalk har genom sina utspel skadat den tilliten och vårt förtroende för honom är rubbat.

 

Carola Lidén (C)                          Samuel Ek (KD )                           Thomas Olofsson (L)

 

Jan Nyberg (MP)                        Nina Berggård (V)

T1 och T2 avsnitt 1

Jag och Thomas Söderström (T1 och T2) har startat en vlog från Liberalerna Luleå där vi tar upp aktuella frågor om Luleåpolitiken. Här pratar vi bl.a. om öppna nomineringar som pågår till 1 februari.