Jag gillar valfrihet!

I Luleås äldreomsorg kan du välja mellan kommunen och….kommunen!

I Luleå existerar det ingen valfrihet för våra årsrika.

Den 9e September har du möjligheten att rösta på Liberalerna, vi tror på en mix av kommunala och privata aktörer som tillsammans sida vid sida skapar ett bättre Luleå.

Tråkigt besked!

Tråkigt besked denna sena fredagkväll att Per Ahlmark avlidit. Han kunde verkligen entusiasmera publiken och var en fantastisk talare, men framförallt kommer jag alltid se honom som en ideologisk vakthund som alltid stod upp för de demokratiska och liberala värderingarna.

Glömmer aldrig första gången jag lyssnade på honom i Uppsala 1995, på Liberala ungdomsförbundets kongress, det var på temat Vänstern och tyranniet.

Ahlmarks tydlighet för demokrati och liberalismen behövs nu mer än någonsin. Det är viktigt att vi fortsätter att ta kampen mot extremism av alla de slag.

Jag minns Ullsten!

Läser att Ola Ullsten avlidit efter en tids sjukdom. Ola Ullsten var med och styrde Sverige under mina första sex levnadsår, dessutom var han statsminister ett av dessa. För mig var Ola Ullsten min barndom, han var en av de första politikerna jag lärde mig och jag har fått höra att jag brukade leka att jag var Ola Ullsten när jag följde med morfar till partilokalen och använde ordförandeklubban. Dessutom var han den första partiledare som jag någonsin träffade när jag följde med mamma till kyrkcenter i Piteå där han talade.

En västerbottning, med ett starkt socialliberalt hjärta har gått ur tiden, vila i frid – Ola Ullsten.

Luleå ska vara en trygg kommun!

Nu har det hänt igen och det är så otroligt onödigt med skadegörelse och förstörelse.

På kort tid har Björkskataskolan och Strandens förskola blivit eldhärjade och det kommer skapa problem för många i Luleå. Barn och utbildningsförvaltningen kommer göra allt de kan för att lösa problematiken och andra förvaltningar gör allt för att lösa lokalförsörjningen.

Det är ingen hemlighet att vissa tider på året har högre risker än andra. Polisen har såklart koll på det mesta men deras resurser är ibland begränsade. Tar vi även in tidigare händelser från t.ex. förra årets brand på biblioteket i Porsön och adderar händelser runt om i Luleå så anser vi att kommunen måste ta en än större roll. Det behövs t.ex. bevakningskameror uppsatta i kommunen där vi vet att de skulle göra nytta.

Ett annat förslag som vi tror kan skapa lugn är att Luleå kommun anställer s.k. kommunala trygghetsvakter. En liberal idé men som även anammats i Socialdemokratiskt styrda kommuner såsom t.ex. Uppsala. En trygghetsvakt kan bl.a. hjälpa till med den trygghetsskapande synligheten, mao. hjälpa polisen när de behöver stöd, dock ska de aldrig ersätta Polisen.

Liberalerna vill att statsbudgeten ska innehålla pengar för just trygghetsvakter till kommuner i väntan på fler poliser i yttre tjänst. Det skulle innebära 15 trygghetsvakter till Luleå vilket skulle vara ett viktigt tillskott. Vi vill också att kameraövervakningen kommer igång på allvar, det finns beslut på detta och det är dags att lösa det.

Vi har såklart motionerat om att kommunen ska införa trygghetsvakter men detta röstades ner av ett enigt fullmäktige förutom oss från Liberalerna och Kristdemokraterna.

Att behöva införa trygghetsvakter är inget vi tycker är roligt, snarare tvärtom. Att säga “vad var det vi sa” är också lika dumt och onödigt, och hjälper inte debatten.

För Liberalerna har trygghetsfrågorna varit en av de viktiga frågor som Liberalerna lyft fram under den gångna mandatperioden. Vi ser att det finns behov av att inrätta trygghetsvakter i områden där det blir mer brottslighet och vi tycker det är rätt att man satsar på mer kameraövervakning. Samhället förändras och vi måste se till så att vi alltid värnar medborgarnas trygghet.

Vi har med andra ord färdiga förslag som kan implementeras för att öka den upplevda tryggheten, hjälpa polisen de tider då hjälp behövs och minska risken för händelser när riskerna är högre.

Det är synd att Socialdemokraterna allt reflexmässigt svarar “vi är en så trygg kommun”.
På partiets Facebooksida har man den senaste månaden skrivit att det behövs ”Ballonger istället för batonger” och hoppat på oss Liberaler för att vi tycker att trygghetsvakter är en dellösning i att öka tryggheten i Luleå.

Vi är övertygade om att man både kan satsa på det förebyggande arbetet (främst satsningar för våra barn och ungdomar) och åtgärder för att öka den upplevda tryggheten och vi tycker det är rimligt att hjälpa polisen till dess att deras situation är löst.

Thomas Olofsson (L), Gruppledare Liberalerna Luleå
Thomas Söderström (L), Ordförande Liberalerna Luleå

Plikten ska vårdas

Sedan ett par år tillbaka kallas åter män till militär repetitionsutbildning med totalförsvarsplikt. Det är i grunden bra och nödvändigt för vårt försvar. Repetitionsutbildning, eller som det hette, repmånad innebär att vi på ett klokt sätt förvaltar den investering som en gång gjordes när soldaten genomgick militär grundutbildning.

Som försvarspolitiker har vi flera gånger mött män som snart tio år efter muck på nytt iklätt sig kronans kläder. De allra flesta uppskattar tjänsten och förstår nödvändigheten, givet det alltmer besvärliga omvärldsläget. Det som inte möter samma förståelse är de villkor som de värnpliktiga får.

Många av dem som idag kallas till repövningar befinner sig i trettioårsåldern. Detta beror på att de senaste värnpliktskullarna utbildades för snart tio år sedan. I den åldern har många små barn hemma och ofta en viktig roll i familjeförsörjningen. Ersättningen som utgår till soldaterna uppgår emellertid bara till 90 procent av deras sjukpenninggrundande inkomst och många av dem har även inkomster över taket i sjukförsäkringen på knappa 28 000 i månaden. Följden blir att en hel del drabbas av ordentliga ekonomiska avbräck på grund av inkallelsen.

För en person som tjänar 35 000 i månaden blir förlusten efter skatt nästan 7 000 kronor på en månads tjänstgöring. Till det kommer ofta också ett ökat tryck på den hemmavarande partnern som kan tvingas att gå ned i arbetstid eller ta semester för att ensam hinna med barn och hem.

Bara principen; att den som tjänstgör till rikets försvar ska tjäna mindre än den som är sjukskriven, är i grunden fel. Rimligen bör hela inkomstbortfallet ersättas på samma sätt som för många politiskt förtroendevalda i landsting och kommuner.

Vi är fullt medveten om att dagens regler är desamma som när värnpliktiga kallades till repövningar på 80- och 90-talen. Men då var det knappt tio procent av de arbetande som slog i taket på sjukförsäkringen medan samma siffra idag ligger på närmare 50 procent.

Försvarsminister Peter Hultqvist har upprepade gånger fått information om dessa missförhållanden, men har ännu inte vidtagit några åtgärder. Försvarsmakten kan inte själv ändra på saken då reglerna om ersättning till totalförsvarspliktiga är författningsreglerade.

När försvarsmaktsövningen Aurora genomfördes i höstas kallades cirka 1 000 värnpliktiga in till repetitionsutbildning. En tredjedel av dessa sökte uppskov och en hel del andra dök heller inte upp. Det finns anledning att tro att även ekonomin för den enskilde har spelat in i detta. Och det är verkligen inte fråga om några stora pengar för Försvarsmakten. Med nuvarande volymer handlar det om ett par miljoner i ett försvarsanslag på runt 50 miljarder.

Att vid äventyr av frihetsberövande straff tvinga enskilda till militär tjänstgöring är dessvärre nödvändigt. Frivilligheten har inte ensamt varit tillräcklig för att möta försvarets behov och ett försämrat omvärldsläge. Men den politiker som tar plikten för given riskerar att missta sig. Totalförsvarsplikten är ytterst beroende av folklig acceptans och om villkoren inte uppfattas som rimliga kan den snabbt gå förlorad. Även en laglig plikt måste alltid vårdas!

Allan Widman (L), Ordförande Riksdagens försvarsutskott

Anne Kotavuopio Jatko (L), Riksdagskandidat

Hendrik Andersson (L), Riksdagskandidat

Thomas Olofsson, (L) Kommunpolitiker

Ulf Lindström (L), Kommunpolitiker